Uczeń przygotował 120cm³ 96% roztworu kwasu siarkowego (VI) o gęstości 1,84 g/cm³. Jego kolega odmierzył 80cm³ 62% roztworu tego kwasu o gęstości 1,52 g/cm³. Chłopcy zmieszali oba roztwory. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu

1

Odpowiedzi

2010-01-31T21:28:12+01:00
Cp1 = 96% Cp2=62%
v1 = 120 cm3 v2= 80cm3
d1 = 1,84 g/cm3 d2= 1.52 g/cm3

m
d=------------ /*v
v

m=d*v

m1 = 1.84*120=220,8g m2= 1,52*80=121,6g


ms
Cp=----------- *100%
mr

Cp*mr
ms=----------
100%

ms1= 96*220,8/100 ms2= 62*121,6/100
ms1 = 212g ms2= 75,4g

212g+75,4g
Cp=------------------ *100%
121,6g+220,8g

Cp=84% - to jest wynik po zaokrągleniu
Odp. Stęż proc otrzymanego roztworu wynosi około 84% masowych.
3 5 3