Zad1)
Wyraź w skali Kelvina następujące temperatury:
a)36,6 C
b)100 C
c)0 C
d)-20 C
e)-156 C
Zad2)
Wyraź w skali celsjusza temperatury podane w skali bezwględnej
a)10 K
b)273 K
c)383 K
d)253 K
e)213 K
Zad3)
Na oświetlonej części jednej z planet Układu Słonecznego temperatura wynosi około 700 K, a na części nieoświetlonej spada do 100 K. Oblicz ile wynosi różnica temperatur między częścią oświetloną i nieoświetloną tej planety w skali bezwzględnej i w skali celsjusza.

2

Odpowiedzi

2010-01-31T15:22:08+01:00
1.
a]309,6K
b]373K
c]273K
d]253k
e]117k
2.
a]-263'C
b]0'C
c]110'C
d]-20'C
e]-60'C
89 1 89
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T15:23:39+01:00
1.
a)309,6 K
b)373 K
c)273 K
d)253 K
e)117 K

2.
a)-263 C
b)0 C
c)110 C
d)-20 C
e)-60 C

3.różnica w skali bezwzględnej 100 K, a w C -173 stopni
16 3 16