Odpowiedzi

2010-01-31T15:55:26+01:00
Dane
Cp1 = 60%
V1 =120cm3
d = 1,5g/cm3
m2 = 320g
Cp2 = 10%
C = ?

d = m / V ---> m = d * V
m1 = 1,5g/cm3 * 120cm3 = 180g

Cp1 = 60%
m1 = 180g
Cp2 = 10%
m2 = 320g
C = ?

Z reguły krzyżowej obliczamy

Cp - Cp2 / Cp1 - Cp = 180 /320
320 * Cp - 320 * Cp2 = 180 * Cp1 - 180 * Cp
500 Cp = 180 Cp1+ 320 Cp2
500 Cp = 14000
Cp = 28%

Odp Otrzymany roztwór był 28%