Odpowiedzi

2010-01-31T15:22:54+01:00
Reformy w Rosji:

- reformy oświaty
- wprowadzenie zachodnich obyczajów na dwór rosyjski
- reforma armii
Reformy w Austrii:

-podzielenie kraju na gubernie i powiaty
-zlikwidowane budynki na korzyść polityki i gospodarki
Reformy w Prusach:
-zabrano część pieniędzy ludziom i przekazując je na wojska

Dużym problemem było pozyskiwanie siły roboczej dla manufaktur, którym nie wystarczali najemni z posadów mieszkańcy i chłopi. W celu zapewnienia przedsiębiorstwom rąk do pracy, przyznano właścicielom manufaktur prawo zakupu od ziemian całych wsi wraz z mieszkającymi tam chłopami, którzy stawali się tzw. chłopami posesorskimi i zmuszeni byli pracować w manufakturach.