Proszę o rozwiązanie i dokładne rozpisanie żebym coś zrozumiała:)

1.W wodzie rozpuszczono chlorowodór którego objętość odmierzona w warunkach normalnych wynosiła 200dm3. Wodny roztwór chlorowodoru rozcieńczono woda do objętości 2dm3. Oblicz stężenie molowe rozcieńczonego kwasu.

2.Oblicz ile gramów wody trzeba dodać do 300g 15% roztworu żeby otrzymać roztwór o stężeniu 10%.

3.Oblicz stężenie molowe 63% HNO3 o gęstości 1,38g/cm3.

4.Oblicz stężenie procentowe 15,7-molowego roztworu amoniaku o gęstości 0,89g/dm3.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T20:01:46+01:00
1. Chlorowodór to gaz ,który po rozpuszczeniu w wodzie daje kwas solny. W war. norm.1mol każdego gazu, a więc i HCl ma objetośc 22,4dm3. czyli 200dm3 gazu to 200przez22,4 = 8,92857moli HCl. Stężenie molowe to ilość moli w jednym dm3 roztworu i oblicza sie wg wzoru: c= n/v Czyli ilość moli przez obj w dm3 A więc Twoj roztwór ma stęzenie c= 8,92857moli przez 2dm3 = 4,4629 w przybliżeniu 4,46 mola/dm3.

2. 15% z 300g to 300 x 0,15 = 45g to masa rozpuszczonej substancji. Wzór to:
c = mx100% przez masę roztworu. My mamy masę subst 45g i nowe stęzenie 10%. Czyli przekształcając wzór masa roztw= mx100%przez c. Zatem podstawiamy: 45x 100 przez 10 = 450g roztworu. Ale juz jest 300g czyli dolac trzeba 150g wody.
3. Załóz 1000cm3 roztworu (1dm3) wtedy masa r-ru wynosi 1,38x 1000 = 1380g Z tego obliczymy 63% czyli 1380 x 0,63 = 869,4g czyli tyle kwasu. przeliczymy na mole: 869,4przez 63g/mol = 13,8moli i c= 13,8 mol/dm3 . 63g/mol to masa 1 mola kwasu HNO3.
4. Tez załóż 1000cm3 r-ru masa r-ru 0,89 x 1000 = 890g. W tym jest 15,7 mola NH3. Masa mola NH3 to 17g/mol. masa amoniaku w Twoim roztworze to: 15,7 x 17 = 266,9g. Teraz trzeba policzyc jaki % stanowi 266,9 z 890 g czyli
890----100%
266,9---X TO X= 26690przez 890 = 29,988%
5 4 5