Odpowiedzi

2010-01-31T15:27:26+01:00
Porównanie oddychania tlenowego i beztlenowego:


a) oddychanie beztlenowe:
Podstawowy substrat: Glukoza
Stopień utleniania substratu oddechowego: Niewielki
Końcowy akceptor wodorów (bądź samych elektronów): Pirogronian
Produkty utleniania: Alkohol lub kwas organiczny
Liczba uwalnianych moli ATP z utleniania jednego mola glukozy: 4 ATP
Zysk energetyczny z utleniania jednego mola glukozy: 2 ATP
Etapy procesu: Glikoliza + redukcja jej produktu
Miejsce zachodzenia procesu: Cytoplazma podstawowa


b) oddychanie tlenowe:
Podstawowy substrat: Glukoza
Stopień utleniania substratu oddechowego: Całkowity
Końcowy akceptor wodorów (bądź samych elektronów: Tlen atmosferyczny
Produkty utleniania: Dwutlenek węgla i woda
Liczba uwalnianych moli ATP z utleniania jednego mola glukozy: 38 ATP
Zysk energetyczny z utleniania jednego mola glukozy: 36 ATP
Etapy procesu: Glikoliza, utlenianie pirogronianu do aktywnego octanu, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy
Miejsce zachodzenia procesu: Cytoplazma podstawowa i mitochondria
7 2 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T15:27:27+01:00
Porównanie oddychania tlenowego i beztlenowego:
a) oddychanie beztlenowe:
Podstawowy substrat: Glukoza
Stopień utleniania substratu oddechowego: Niewielki
Końcowy akceptor wodorów (bądź samych elektronów): Pirogronian
Produkty utleniania: Alkohol lub kwas organiczny
Liczba uwalnianych moli ATP z utleniania jednego mola glukozy: 4 ATP
Zysk energetyczny z utleniania jednego mola glukozy: 2 ATP
Etapy procesu: Glikoliza + redukcja jej produktu
Miejsce zachodzenia procesu: Cytoplazma podstawowa
b) oddychanie tlenowe:
Podstawowy substrat: Glukoza
Stopień utleniania substratu oddechowego: Całkowity
Końcowy akceptor wodorów (bądź samych elektronów: Tlen atmosferyczny
Produkty utleniania: Dwutlenek węgla i woda
Liczba uwalnianych moli ATP z utleniania jednego mola glukozy: 38 ATP
Zysk energetyczny z utleniania jednego mola glukozy: 36 ATP
Etapy procesu: Glikoliza, utlenianie pirogronianu do aktywnego octanu, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy
Miejsce zachodzenia procesu: Cytoplazma podstawowa i mitochondria

6 3 6
2010-01-31T15:38:42+01:00
Cechy Oddychanie tlenowe Oddychanie beztlenowe

występowanie niektóre bakterie i grzyby niektóre bakterie i grzyby,np.
drożdże; pasożyty przewodu
pokarmowego

substraty związki organiczne, tlen związki organiczne

produkty końcowe CO2, H2O CO2, alkohol, kwas mlekowy

ilość uwolnionej energii bardzo duża bardzo mała

miejsce przebiegu procesu cytoplazma, mitochondria cytoplazma

4 4 4