Wyjaśnij znaczenie ponizszych frazeologizmów:
prawo administracyjne
prawo cywilne
prawo łaski
prawo karne
prawo międzynarodowe
prawo rzymskie
prawo zwyczjowe
prawo pięsci
prawo nieubłagane
prawo twarde prawo wilcze
prawo nieludzkie
prawodrakońskie
prawo dżunglii

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T15:48:00+01:00
Prawo administracyjne-obowiązki i uprawnienia w danym państwie

prawo cywilne-prawa i obowiązki obejmujące osoby cywilne i prawne

prawo łaski-sąd daje częściowe lub całkowite odpuszczenie kary

prawo karne-odpowiedzialność karna człowieka za popełnione czyny

prawo międzynarodowe-normy regulujące stosunki między państwami

prawo rzymskie-było za czasów starożytnego Rzymu i ustanawiało główne prawa europejskie

prawo zwyczajowe-to normy,które są wykonywane w przekonaniu,że są to obowiązujące prawa

prawo pięści-rozwiązanie problemów niewłaściwą drogą,użycie przemocy

prawo nieubłagane-niemożliwe jest żadne ułaskawienie,ponieważ wyrok jest już ustanowiony

prawo twarde-działa bez względu na okoliczności

prawo nieludzkie-brak współczucia dal człowieka

prawo drakońskie-bezwzględne,surowe przepisy

prawo dżungli-normy ustalone według hierarchii

Proszę o najlepszą odpowiedź ;)
46 4 46