Uczeń miał pomnożyć pewną liczbę przez 48. Po wykonaniu mnożenia dla sprawdzenia podzielił wynik przez 48. Niestety, okazało się, że otrzymał 52 i reszty 8. Po chwili zorientował się, że w wyniku mnożenia wpisał omyłkowo w miejsce cyfry tysięcy 2 zamiast 3. Przez jaką liczbę uczeń pomnożył 48?

1

Odpowiedzi

2010-01-31T15:29:10+01:00
52,8×48= 25344
odp. pomnożył przez liczbę 25344