1.Określ utlenienie pierwiastków w związkach:
Chlor HClO4, Ca(ClO3)2
Żelazo Fe2(SO4)3
Mangan K3MnO4
Cyna K2SnO2

2. Uzgodnij reakcje (zapisz rodzaj reakcji)
KMnO4+ FeSO4+H2SO4 ---> MnSO4+Fe2(SO4)3+K2SO4+H2O
H2O2+PbS --> PbSO4+H2O
KMnO4+H2C2O4+ H2SO4 --> MnSO4+CO2+K2SO4+O2+H2O

3. Uzupełnij reakcje, wskaż utleniacz i reduktor
MnO2+HCl --> MnCl2+Cl2+H2O
FeSO4+KClO3+H2SO4 --> KCl+Fe2(SO4)3+H2O

1

Odpowiedzi

2010-01-31T16:29:23+01:00