PILNE !!!! DAJE NAJ !!!
Ciekawa Chemia cz1
str 71 zadanie 15

Niewiem tylko 5
1.Obliczamy ją sumując masy atomowe pierwiastków których atomy wchodza w skład cząsteczki związku chemicznego.
2. Określa ile wiązań może wytworzyc atom danego pierwiastka.
3. Zapis przebiegu reakcji chemicznej za pomocą symboli i wzorów chemicznych.
4. Elektrony biorące udział w tworzeniu wiązań.
5. Stanowi połączenie dwóch lub większej liczby atomów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T15:43:50+01:00
1. Masa cząsteczkowa
2. Wartościowość
3. Równanie chemiczne
4. Elektrony walencyjne
5. Cząsteczka
5 3 5