Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T16:07:12+01:00
Dane:
F₁=600N
F₂=200N
r =3m
Rozw.:
F₁ × r₁ = F₂ × r₂
r = r₁ + r₂
r₁ = r - r₂
wstawiamy to do wzoru pierwszego
F₁ × (r - r₂) = F₂ × r₂
F₁ × r - F₁ × r₂ = F₂ × r₂
F₁ × r = F₂ × r₂ + F₁ × r₂
F₁ × r = r₂ × (F₂ + F₁)
r₂ = F₁ × r / (F₂ + F₁) = 600 N × 3m / 600 N + 200 N = 2,25 m
r₁ = r - r₂ = 3m - 2,25 = 0,75m
Drąg należy podeprzeć w odległości 2,25 m od końca drąga
gdzie przyłożono siłę 200 N
lub w odległośći 0,75 m od miejsca działania siły 600 N