1.Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące niektórych elementów krajobrazu ukształtowanych przez lądolód skandynawski.Obok objaśnień wpisz nazwy właściwych elementów.

Piaszczysto-żwirowe równiny powstałe na przedpolu lądolodu-

Materiał skalny znajdujący się u spodu lądolodu-

Podłużne wzniesienia,pagórki,wały zbudowane z glin,piasku,żwirów i głazów,powstałe u czoła lądolodu-

Wielkie doliny utworzone na przedpolu lądolodu,mające przebieg równoległy do jego czoła-

2.Które z elementów krajobrazu ukształtowanych przez lądolód są efektem działalności wód lodowcowych?

1

Odpowiedzi

2009-10-05T17:59:35+02:00