Odpowiedzi

2010-02-01T08:42:42+01:00
Jak powstały Stany Zjednoczone?

Przed przybyciem Europejczyków Amerykę Północną, od Meksyku po Alaskę zamieszkiwały plemiona Indian. Podbój Ameryki Północnej w XVI wieku rozpoczęli Hiszpanie. W XVII zaczęli przybywać Francuzi, Holendrzy i Anglicy. Indianie podejmowali walkę w obronie swoich terenów, ale przegrywali z lepiej uzbrojonymi Europejczykami. Wojny zakończyły się dopiero pod koniec XIX wieku. W XVIII wieku najwięcej koloni posiadała Wielka Brytania. Władze Wielkiej Brytani chciały, żeby kolonie pozostały wyłącznie dostawcami surowców. W konsekwencji doszło do walk między żołnierzami Brytyjskimi i uzbrojonymi kolonistami.
Dnia 4 lipca 1776 roku przedstawiciel wszystkich koloni, zwanych stanami, podpisali Deklaracje niepodległości.Ogłosili w niej odłączenie się od Wielkiej Brytani i powołanie własnego państwa, otrzymało ono nazwę Stany Zjednoczone Ameryki.

Rewolucja Francuzka

Pod koniec XVIII wieku Francję dotknęła klęska suszy, brakowało jedzenia. W tym czasie król Ludwik XVI wydawał ogromne sumy na ciągłe wojny i utrzymanie licznego dworu. Kiedy w skarbcu zabrakło pieniędzy król zwołał zgromadzenie przedstawicieli wszystkich stanów, by podnieść podatki. Przedstawiciele stanu trzeciego nie chcieli się zgodzić, większość żądała przeprowadzenia reformy państwa. Zwolennicy zmian postanowili przygotować konstytucję, Ludwik XVI próbował przeszkodzić w uchwaleniu tej konstytucji. Zgromadził wojsko aby zastraszyć przedstawicieli stanu trzeciego, wtedy wybuchła rewolucja. Dnia 14 lipca 1789 roku tłum mieszczan opanował Bastylię - więzienie, w którym przetrzymywano przeciwników króla. Król szybko wycofał wojska i zgodził się na wprowadzenie reform. Wkrótce przedstawiciele stanu trzeciego i duchowieństwa wspólnie utworzyli parlament, nazywamy go Zgromadzeniem Narodowym. Podczas obrad uchwalił on Deklarację praw człowieka i obywatela. W tekście deklaracji pojawiły się słowa ,,Wolność, równość, braterstwo'', które stały się hasłem rewolucji. Zwycięstwo rewolucji przeraziło wielu arystokratów, zaczęli wyjeżdżać z kraju. Ludwik XVI wraz z rodziną próbował potajemnie opuścić kraj, schwytano go i w 1791 zmuszono do podpisanie konstytucji. Rewolucja wywołała niepokój wśród władz sąsiednich państw, doprowadziło to do wybuchu wojny między Francją a Austrią i Prusami. Francja początkowo odnosiła klęski, wkrótce jednak dołączyła armia rewolucjonistów. Francja stała się republiką gdy, pozbawiono Ludwika XVI władzy, ogłaszając zmianę ustroju państwa. Król stanął przed sądem, oskarżony o zdradę ojczyzny i został skazany na śmierć. Wprowadzono nowy kalendarz, tydzień miał 10 dni. Religię katolicką próbowano zastąpić nową, ale chłopi się zbuntowali i dołączyli do szlachty i duchowieństwa. Władze rewolucyjne odpowiedziały na te wystąpienia wprowadzeniem terroru. Maksymilian Robespierre Wydał tysiące wyroków śmierci, przez co został ścięty na gilotynie. Wydarzenia te uznaje się za koniec rewolucji.
8 4 8
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T13:39:49+01:00
Przyczyny wojny między koloniami a Wielką Brytanią :
-wpływy oświecenia,
-wysokie podatki,
-ograniczenie wolności,
-niesprawiedliwe prawa
-Amerykanie nie rządzili terenami, na których mieszkali,
-4 lipca 1776 roku - uchwalenie Deklaracji niepodległości.

Powstanie konstytucji Stanów Zjednoczonych w 1785 roku.

_____________________________

rewolucja francuska

99% ludności zbuntowało się przeciwko władzy króla i duchowieństwa ( 1% ludności ) .

Kryzys gospodarczy :
Przykład Ameryki (Deklaracja Niepodległości )
wpływy oświecenia .

14 lipca 1789 roku - zdobycie Bastyli przez lud Paryża. 26 sierpnia 1789 obalono monarchię o francję ogłoszono republikę.21 stycznia 1793 roku - ścięcie na gilotynie Króla Ludwika XVI .

nie wiem czy ci to spasuje, ale mi tak podano na lekcji.
9 3 9