1.Wyłącz czynnik przed pierwiastek.
a.³√16 =
b.³√24 =
c.³√54 =
d.³√81 =
e.³√128 =
f.³√192 =
g.³√250 =
h.³√1250 =

2.Podstaw liczbę w postaci a³√b.
a.³√16 + ³√54 =
b.³√250 - 2³√128 =
c.³√81 + 2³√24 - ³√375 =

1

Odpowiedzi

2010-01-31T15:52:53+01:00
1.Wyłącz czynnik przed pierwiastek.
a.³√16 =2³√2
b.³√24 =2³√3
c.³√54 =3³√2
d.³√81 =3³√3
e.³√128 =4³√2
f.³√192 =4³√3
g.³√250 =5³√2
h.³√1250 =5³√10

2.Podstaw liczbę w postaci a³√b.
a.³√16 + ³√54 =2³√2+3³√2=5³√2
b.³√250 - 2³√128 =5³√2-8³√2=-3³√2
c.³√81 + 2³√24 - ³√375 = 3³√3+4³√3-5³√3=2³√3
7 2 7