Odpowiedzi

2010-01-31T16:46:13+01:00
Oznaczenia:
M - masa Ziemi
m - masa Księżyca
R - odległość
Rozw.:
Na początku siła ma wartość:
F = GMm/R²
Po wstawieniu danych siła się zmienia i wynosi:
F₁ = G2Mm/(4R)² = G2Mm/16R² = ⅛ (GMm/R²)
zauważ że to co w nawiasie równa się F czyli
F₁ = ⅛ F