1.zapisz i rozwiąż odpowiednie równania.
a)liczba o 15 większa od x jest równa 70
b)liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x
c)liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12
d)liczba o 5 większa od x i dwukrotność liczby x+1 są równe
2.ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
a)jaka to liczba, której 12% wynosi 6?
b)liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42. znajdź liczbę y.
c)liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest równa 143. znajdź liczbę a.
d)liczba o 110% większa od liczby x jest równa 23,1. znajdź liczbę x.
3. ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
a)średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.
b)średnia arytmetyczna trzech liczb: liczby y, trzykrotności liczby y i liczby o 10 większej od liczby y wynosi 16.
c)do liczby 15 dodano liczbę y, a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.

Z GÓRY DZIĘKI;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T16:19:32+01:00
1.
a) x+15=70
b) 2x=87
c) x/3=12
d) x+5=2(x+1)
2 3 2
2010-01-31T16:29:33+01:00
1.a)x+15 = 70
b) 87 = 2x
43,5 = x
c) 12 = 1/3 x /÷ 1/3
36=x
d)
5 1 5