Oblicz.
a.1/2³√-1 +1/3⁵√-32 =
b.3³√-0,125 - 2³√-125 =
c.3³√0,008 × ⁵√-0,00032 =
d.³√-2 × ³√-500 =
e.³√-56 ÷ ³√7 =
f.∛-15 ÷ ∛-120 =
g.∛-4 × ∛-2 + ∛16 ×∛4 =

Wykonaj działania, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia.
a.(√21 - √20)(√21 + √20) =
b.√√13+2 ×√√13-2 =
c.√5√2+7 × √5√2-7 =

1

Odpowiedzi

2010-01-31T15:59:46+01:00
A.1/2³√-1 +1/3⁵√-32 =1/2*(-1)+1/3*(-2)=-1/2-2/3=-7/6
b.3³√-0,125 - 2³√-125 =3*(-1/2)-2*(-5)=-3/2+10=8,5
c.3³√0,008 × ⁵√-0,00032 =3*0,2*(-0,2)=-0,12
d.³√-2 × ³√-500 =∛1000=10
e.³√-56 ÷ ³√7 =∛-8=-2
f.∛-15 ÷ ∛-120 =∛1/8=1/2
g.∛-4 × ∛-2 + ∛16 ×∛4 =∛8+∛64=2+4=6

a.(√21 - √20)(√21 + √20) =21-20=1
b.√√13+2 ×√√13-2 =√(√13+2)*(√13-2)=√13-4=√9=3
c.√5√2+7 × √5√2-7 = √(5√2+7)*(5√2-7)=√50-49=√1=1
1 5 1