W trójkącie prostokątnym oznaczmy przez a i b przyprostokatne a przez c przeciwprostokątną. Przy danych długościach boków oblicz niznany bok.
e)a=2√3 +6 , c=4√3 +3 , c=?
f) a=√3 . b=? , c=? kat w rrójkącie przy wierzchołku a ma miare 45 stopni

1

Odpowiedzi

2010-02-02T12:34:22+01:00
E) (2√3+6)²+(4√3 +3)=c²
48+57=c²
105=c²
√105=c
f)a=b
(√3)²+(√3)²=c²
6=c²
√6=c