Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-31T19:10:43+01:00
Reakcja ,która zajdzie w podanym doświadczeniu to fermentacja (oddychanie beztlenowe drożdży)czyli proces rozkładu węglowodanów pod wpływem enzymów wytwarzanych przez drożdże z wytworzeniem alkoholu etylowego i dwutlenku węgla:
C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH + 2CO₂
(równanie napisałam dla glukozy,a w doświadczeniu użyto sacharozy,ale nie ma to większego znaczenia,gdyż zasada przebiegu reakcji jest taka sama ,ponadto sacharoza w swej budowie zawiera także glukozę)

Powstały dwutlenek węgla,ulatnia się w postaci pęcherzyków, oprócz alkoholu jest produktem oddychania beztlenowego. Do doświadczenia należało użyć letniej wody,gdyż enzymy to substancje białkowe i mogą działać tylko w określonej temperaturze,wysoka temperatura,powoduje denaturację białek (ścinanie ) ,a tym samym całkowite zahamowanie reakcji. Ponadto drożdże to jednokomórkowe grzyby,a więc organizmy żywe,gorąca woda,byłaby zabójcza i dla nich.
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T22:01:14+01:00
Przy mieszaniu drożdży, cukru i letniej wody zachodzi reakcja oddychania beztlenowego zw. fermentacją. Drożdże poprzez glukozę zawartą w cukrze wytwarzają dwutlenek węgla, stąd pęcherzyki gazu. Jednak reakcja ta zajść może tylko w określonej temperaturze, dlatego potrzebna jest letnia woda, a nie gorąca.

Starałam się to wyjaśnić na poziomie gimnazjalnym ;)
3 5 3