Odpowiedzi

2010-02-01T13:04:19+01:00
A)
Jeśli punkty K i L są symetryczne względem ox to x=constans a y sa przeciwne.

więc

-7 = a+1 |-1
-8 = a
a = 8

b)Jeśli M i N są symetryczne względem osi oy to pierwsze współrzędne są liczbami przeciwnymi, a drugie współrzędne są równe.

więc
-7 = -(-2n + 1)
-7 = 2n - 1 | +1
-6 = 2n | :2
n = -3