PRZECZYTAJ TEKST I PODKREŚL CZERWONĄ KREDKĄ RZECZOWNIKI W LICZBIE POJEDYNCZEJ, ZIELONĄ W LICZBIE MNOGIEJ. (możecie obok wyrazu pisać czerwony albo zielony). WYSZUKAJ W TEKŚCIE O JANOSIKU RZECZOWNIKI I WPISZ JE DO TABELKI ( po 5 każdego rodzaju [ r. męski, r. żeński, r. nijaki, r. męskoosobowy, r. niemęskoosobowy.] nie musi być w tabelce. można od myślników).

Janosik rabował tylko bogaczy, ubogim nigdy krzywdy nie czynił, przeciwnie, wspomagał ich często i hojnie pieniądze rozdawał. Jeżeli spotkał górala co szedł na kiermasz, a mało miał pieniędzy, to mu je dał. Raz dał czterysta reńskich biedakowi na kupienie wołów. To znów zobaczywszy staruszkę bosą, dał jej pieniądze, aby sobie buty kupiła.

Raz posłał do bogatego pana, zapowiadając, że przyjdzie do niego na obiad ze swoimi kamratami. Pan powiedział, że czekać będzie na Janosika i towarzyszy jego z obiadem. A tymczasem kazał zwołać z okolicznych wiosek najsilniejszych ludzi, uzbroił ich w kije, sądząc, że łatwo Janosika pokonają. Jak tylko nadszedł Janosik, zaraz spostrzegł jaka zdrada była przeciw niemu uknuta i poradził sobie z nimi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T16:07:54+01:00
Janosik - pojedyncza, r. męski
bogaczy - mnoga, r.męskoosobowy
górala - pojedyncza, r.męski
biedakowi - pojedyncza, r. męski
staruszkę - pojedyncza, r. żeński
buty - mnoga, r.męskoosobowy
pan - pojedyncza, r.męski
kamratami - mnoga, męskoosobowy
ludzi - mnoga, r. męskoosobowy