Zad 1 Która z liczb jest większa i o ile ?

a= 2² * [0,4 - 2/5 : (-2) ] b= (1/2)² - 0,8 :4/5


Zad 2 Oblicz wartość liczbową wyrażenia : (3x - 1)² + 9x - (3x-1)(3x+1) dla x = 2√2

Zad 3 Stosując wzór skróconego mnożenia oblicz 97*103

Zad 4 Znajdz 65% liczby a, gdy a = √1- 7/16
---------- + 5 1/2
√2+1/4

Zad 5 Rozwiąz równanie : 4 - x/3 = 2x/6

Zad 6 Podaj najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierównośc : (x + 4)² ≥ 5 - x(3 - x)

I tu mialam pomyłkę :)
Jeszcze jedno zadanie :
7 Doprowadz di najprostszej postaci wyrażenie : (2a - 3)² - 4(a-2)² i oblicz 25 % jego wartości dla a = 4

Prosze o obliczenia i prawidłowe rozwiązania :)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T16:24:38+01:00
Zad1
a= 2² * [0,4 - 2/5 : (-2) ] = 4*[2/5 - (-1/5)] = 4*3/5=12/5
b= (1/2)² - 0,8 :4/5 =1/4-4/5:4/5=1/4 -1=-3/4
12/5-(-3/4)=48/20+15/20=63/20
a jest większa o 63/20
zad2
(3x - 1)² + 9x - (3x-1)(3x+1) =9x²-6x+1+9x-9x²+1 = 9x²-6x+2
9(2√2)²-6*2√2+2=9*8-12√2+2=74-12√2
Zad 3 Stosując wzór skróconego mnożenia oblicz 97*103
(100-3)(100+3)=100²-9=10000-9=9991
Zad 5 Rozwiąz równanie : 4 - x/3 = 2x/6
mnożymy *6
24-2x=2x
24=4x
x=6

Zad 6 Podaj najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierównośc : (x + 4)² ≥ 5 - x(3 - x)
x² +8x+16≥5-3x+x²
11x≥-11
x≥-1
najmniejsza l.cał.speł. to równanie to -1

zad 7 (2a - 3)² - 4(a-2)² =4a²-6a+9-4(a²-4a+4)=4a²-6a+9-4a²+16a-16=10a-7
a=4
40-7=33
1/4 *33=33/4=8 i 1/4

w zad 4 nie wiem o co chodzi
2010-01-31T16:34:46+01:00
1.
a=4*[0,4-0,4:(-2)]=4*[0,4+0,2]=4*0,6=2,4
b=1/4-0,8:0,8=1/4-1=-3/4=-0,75
2,4-(-0,75)=2,4+0,75=3,15
2.
(9x²-6x+1²)+9x-(9x²-1²)=9x²-6x+1+9x-9x²+1=3x+2
3x+2=3*2√2+2=6√2+2
3.
(100-3)(100+3)=100²-3²=10000-9=9991
4. nie mogę zrozumieć zapisu:D
5.
4 - x/3 = 2x/6/*6
24-2x=2x
24=4x/:4
6=x
x=6
6.
x²+8x+16≥5-3x+x²
x²-x²+8x+3x≥5-16
11x≥-11/:11
x≥-1
najmniejszą liczbą spełniającą to równanie jest -1.
7.
(2a - 3)² - 4(a-2)² =4a²-12a+9-4(a²-4a+4)=4a²-12a+9-4a²+16a-16=
=4a-7
25%*(4a-7)=25%*(4*4-7)=25%*(16-7)=25%*9=25/100*9=225/100=2,252010-01-31T16:38:21+01:00
Zadanie 1
a=2²*[0,4-2/5:(-2)]=4*[0,4-2/5*(-1/2)]=4[2/5-(-1/5)]=4*3/5=12/5=2,4
b=(1/2)²-0,8:4/5=1/4-4/5*5/4=1/4-1=-3/4=-0,75

a>b o 3,15
2,4+0,75=3,15

Zadanie 2
(3x-1)²+9x-(3x-1)(3x+1)=9x²-6x+1+9x-(9x²-1)=9x²-6x+1+9x-9x²+1=3x+2

x=2√2

3*2√2+2=6√2+2

Zadanie 5
4-x/3=2x/6/*6
24-2x=2x
-4x=-24/:(-4)
x=6

Zadanie 6
(x + 4)² ≥ 5 - x(3 - x)
x²+8x+16≥5-3x+x²
x²+8x+3x-x²≥5-16
11x≥-11/:11
x≥-1

Odp.: -1

Zadanie 7
(2a - 3)² - 4(a-2)²=4a²-12a+9-4(a²-4a+4)=4a²-12a+9-4a²+16a-16=4a-7

4*4-7=16-7=9

25% liczby 9 = 25/100*9=1/4*9=2 1/4=2,25