Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T16:23:54+01:00
1.Przypis-wydzielony fragment tekstu w publikacji, wskazujący na źródło informacji, stanowiący uboczny lub pomocniczy nurt rozważań albo pokazujący dodatkowe informacje o danym fragmencie utworu.
----------------------------------------------------------------------------
2.Wielką literą piszemy:
Imiona i nazwiska ludzi:
Imiona własne zwierząt i drzew:
Imiona własne bogów oraz jednostkowych istot mitologicznych
Przydomki, pseudonimy i przezwiska ludzi:
Imiona własne ludzi użyte w znaczeniu przenośnym (...)
Nazwy mieszkańców części świata:
Nazwy hipotetycznych mieszkańców planet:
Nazwy mieszkańców krajów:
Nazwy członków narodów, ras i szczepów:
Nazwy mieszkańców terenów geograficznych (...)
Nazwy dynastii:
Przymiotniki dzierżawcze zakończone na -owski, -owy, -in, -yn, -ów (...)
Nazwy świąt i dni świątecznych:
Nazwy imprez międzynarodowych lub krajowych (...)
Tytuły czasopism i cykli wydawniczych oraz nazwy wydawnictw seryjnych (...)
Pierwszy wyraz w jedno- i wielowyrazowych tytułach (...)
Nazwy krojów czcionek drukarskich (...)
Nazwy języków programowania, programów i systemów komputerowych (...)
Jednowyrazowe nazwy programów radiowych i telewizyjnych, tytuły audycji (...)
Tytuły modlitw:
Nazwy gwiazd, planet i konstelacji:
Jednowyrazowe i wielowyrazowe nazwy własne państw, regionów (...)
Jednowyrazowe nazwy geograficzne i miejscowe
Wielowyrazowe nazwy geograficzne i miejscowe
Jedno- i wielowyrazowe nazwy dzielnic, ulic, placów (...)
Jedno- i wielowyrazowe nazwy własne przedsiębiorstw i lokali
Nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów, władz (...)
Nazwy urzędów jednoosobowych w aktach prawnych
Nazwy orderów i odznaczeń
Jednowyrazowe nazwy nagród
Nazwy firm, marek i typów wyrobów przemysłowych Skrótowce:
Wielka litera w niektórych skrótach
-----------------------------------------------------------------------------
3.Osoba mówiąca-(nie pamiętam :( )
-----------------------------------------------------------------------------
4.Epitet-wyraz, najczęściej przymiotnik będący określeniem rzeczownika np.kolorowy kwiat, dobry obiad.
-----------------------------------------------------------------------------
5.Przenośnia-środek stylistyczny, w którym obce znaczeniowo wyrazy są ze sobą składniowo zestawione, tworząc związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów np."mówiący kwiat", "kłamiące oczy".
------------------------------------------------------------------------------
6.Notatka-dość krótki tekst przeważnie informacja, nastawiona na przekaz danych, wyróżniająca się zrozumiałością przedstawianych wiadomości: rzeczowością i zwięzłością. W notatce umieszczane są najważniejsze informacje w sposób skrótowy i uporządkowany.
------------------------------------------------------------------------------
7.Chronologia-Wyrazy uporządkowane po kolei np.pierwszy, drugi,trzeci...
------------------------------------------------------------------------------
8.Rodzaje-Występują trzy rodzaje w liczbie pojedynczej:męski,żeński,nijaki.Oraz dwa w liczbie mnogiej:męskoosobowy i niemęskoosobowy.
------------------------------------------------------------------------------9.Ogłoszenie- krótka forma wypowiedzi, w której autor ogłasza coś odbiorcy. W ogłoszeniu treść powinna być maksymalnie streszczona, przy czym zawarte powinny być wszelkie niezbędne informacje.
W ogłoszeniu muszą się znaleźć takie informacje jak:
* kto ogłasza?
* co ogłasza?
* jak można się z osobą dającą ogłoszenie skontaktować?
* w jakich godzinach można się skontaktować z osobą dającą ogłoszenie?
*****************************************
Miłego przepisywania :P