Hej pomóżcie!
muszę napisać wypracowanie na temat dlaczego doszło do tak drastycznych zmian w składzie procentowym polski?
chodzi tu o to że w 1931 roku polaków w Polsce było tylko 69% a teraz jest 97%, mam napisać dlaczego się tak zmieniło.PROSZĘ O POMOC! DUŻO PUNKTÓW!
To nie musi być długie! mam to na środę

1

Odpowiedzi

2010-02-01T10:48:23+01:00
Przed II wojną światową żyło w Polsce dużo obywateli narodowości żydowskiej ( kilka milionów), ukraińskiej,białoruskiej,litewskiej ( tzw. kresy wschodnie),
niemieckiej. W wyniku eksterminacji zginęło kilka milionów
Żydów. Zostali oni wymordowani w niemieckich obozach zagłady ,obozach koncentracyjnych lub rozstrzelani przez Niemców.
Po wojnie wielu Żydów, tych których uratowali Polacy, wyjechało do utworzonego wtedy państwa Izrael.W wyniku układów aliantów (Amerykanie i Anglicy) ze Stalinem tereny wschodnie zostały zajęte przez Armię Czerwoną i wcielone do ZSRS ( ZSRR): USRR,BSRR,LSRR.
Ukraińcy,Białorusini, Litwini znaleźli się poza obecnymi granicami Polski.Również część Ukraińców z terenu woj. rzeszowskiego ( obecnie podkarpackie) Sowieci
przesiedlili na teren Ukrainy.
Duża część Niemców uciekła z terenów zajmowanych przez
Sowietów , w czasie ofensywy Armii Czerwonej, i zamieszkała na terenie Niemiec ( późniejsze NRD lub NRF) -
obecnie RFN. Ich potomkowie uważają się za wypędzonych.
W wyniku przedstawionych zdarzeń, obecnie w Polsce są małe grupy osób innej narodowości: Niemcy( głownie opolskie,Ukraińcy
( okolice Przemyśla oraz na tzw. ziemiach odzyskanych),
Litwini i Białorusini( na północnym wschodzie), Żydzi w większych miastach ( głównie Warszawa).
Osób innych narodowości jest kilka procent.Niektórzy z nich
przybrali polskie nazwiska i trudno ich odróżnić od Polaków.

ZSRR - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZSRS = ZSR Sowieckich
NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna ( Niemcy komunistyczne),
NRF - Niemiecka Republika Federalna
RFN - Republika federalna Niemiec
USRR - Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka ( Sowiecka)
BSRR - Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka ( Sowiecka)
LSRR - Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka ( Sowiecka).