Na podstawie analizy mapy napisz niżej do których państw należały w 1790 roku :
- Śląsk - ................
- Wielkopolska - .................
- Podlasie - ......................
- Gdańsk - .........................
- Lwów - .........................
- Kijów - .........................
- Wilno - .........................

1

Odpowiedzi

2010-01-31T16:38:01+01:00
Śląsk-Prusy
Wielkopolska-Prusy
Podlasie-Rzeczpospolita
Gdańsk-Rzeczpospolita
Lwów-Austria
Kijów-Rosja
Wilno-Rzeczpospolita
11 3 11