Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T16:28:13+01:00
Ja piszę, że to poniedziałek, a ty zrób se jak wolisz A i ja też jestem w pierwszej klasie gimnazjum i materiał wybierałam mniej więcej z mojej książki


On Monday morning I get up for school at six. As usual on that day I went to school before the seventh time. In school, I dressed in the locker room and I had to run to gallop history lesson. The lesson to lesson you talked about the conquest of Rome. When the bell rang I went with my colleagues at the gym because we had two hours of physical education. These lessons have been very tiring. For the first hour we were warming up and played basketball, and the second time we played volleyball. Tired, I went to the mathematics lesson, where we waited for a small fraction of the test, then you explained to us homework, because we had problems with it. Lesson passed fairly quickly. We waited for a lesson in religion, and we could go home. On religion catechist told you about Abraham and Isaac. The school day was very tiring, but I and my colleagues had a great fun!A teraz po polsku
W poniedziałek rano wstaję do szkoły o godzinie szóstej. Tak jak zwykle tego dnia wyszedłem do szkoły przed godziną siódmą. W szkole przebrałem się w szatni i musiałem galopem pędzić na lekcję historii. Na lekcji pani na lekcji opowiadała o podbojach Rzymu. Gdy zadzwonił dzwonek z kolegami poszliśmy pod sale gimnastyczną, ponieważ mieliśmy dwie godziny wychowania fizycznego. Te lekcje były bardzo męczące. Przez pierwszą godzinę mieliśmy rozgrzewkę i graliśmy w koszykówkę, a na drugiej godzinie graliśmy w siatkówkę. Zmęczony poszedłem na lekcję matematyki, na której czekał na nas niewielki sprawdzian z ułamków, następnie pani nam wytłumaczyła pracę domową, gdyż mieliśmy z nią problemy. Lekcja minęła dość szybko. Czekała na nas jeszcze lekcja religii i mogliśmy wracać do domu. Na religii pani katechetka opowiadała o Abrahamie i Izaaku. Ten dzień w szkole był bardzo męczący, ale ja i moi koledzy świetnie się bawiliśmy!
4 3 4