Zad.1
Obwód prostokata wynosi 24cm. Jeden boktego prostokata jest o cm krótszy od drugiego boku. Oblicz ile wynosi pole prostokata.
zad.2
przekatne rombu mają długości 2,5dm , 6cm. Pole tego rombu otrzymamy wykonujac działania.
zad.3
Pole trójkata równoramiennego wynosi 48cm² a jego ramie ma długość 10cm.
Oblicz wysokośc opuszczona na ramie trójkata.....

3

Odpowiedzi

2010-01-31T16:23:30+01:00
L=24
boki sobie oznaczymy jako a i b
24-2 bo 2 boki są o 2 cm krótsze
czyli 22:4=5,5
a=5,5+1=6,5
b=5,5

P=a*b=6,5*5,5=35,75cm2


zad 2
e=2,5dm=25cm
f=6cm
pole trzeba obliczyc ze wzoru e*f/2(ale wszystko przez 2)

podstawiamy i wyliczamy

P=25*6/2
P=75cm


zad3
to mozna bardzo łatwo zrobić podstawiając pod wzór na pole trójkąta i wyliczymy h
P=a*h/2
48=10*h/2
48=5*h/5
h=9,6 i juz
2010-01-31T16:27:11+01:00
1.
a-bok dłuższy
a-1 bok krótszy
2a+2(a-1)=24
2a+2a-2=24
4a=26/4
a=6,5

P=a*b
P=6,5*5,5
p=35,75

2,
p=e*f/2
P=25*6/2
p=75 cm²

3,
P=1/2a*h
1/2*10*h=48
5h=48/5
h=9,6

2010-01-31T16:28:34+01:00
Zad1.

24-2=22 22÷4=5,5 5,5 × (5,5+1)= 35,75cm²

Pole prostokąta wynosi 35,75cm²

zad2.

1/2 × 2,5dm × 6cm

zad3.

1/2 × 10 × h = 48
5 × h =48
h = 9,6

Wysokość opuszczona na ramie trójkąta wynosi 9,6cm