1.Cesarstwo Karola Wielkiego
a)Jaką politykę prowadził Karol Wielki ???
b)Kogo sobie podporządkował ???
c)Jak umocnił swoje państwo ???
d)Co to byly MARCHIE i HRABSTWA ???
e)Jakie powstało państwo kościelne ???

2. Na czym polegał renesans Karoliński ???

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-31T17:07:54+01:00
1.Cesarstwo Karola Wielkiego
a)Jaką politykę prowadził Karol Wielki ?
-cele polityki zagranicznej Karola Wielkiego (768 - 814): umocnienie i powiększenie państwa Franków, odbudowa cesarstwa i uniwersalnego, integracja państwa wobec zagrożenia ze strony Arabów, wspieranie akcji misyjnej Kościoła
- polityka zagraniczna Karola Wielkiego: w latach 773 - 804 Karol Wielki prowadził liczne wojny, których skutkiem było pokonanie Longobardów i zagarnięcie ich Królestwa, podbój Saksonii, narzucenie zwierzchności Słowianom Połabskim, przyłączenie Bawarii, robicie Chanatu Awarskiego. Karol Wielki prowadził również walki z Saracenami na Półwyspie Pirenejskim. Ostatecznie granice państwa Franków oparły się na zachodzie o rzekę Ebro, na północy o Morze Północne i Bałtyk, na wschodzie o rzekę Łabę, na południu o Dunaj i północną część Półwyspu Apenińskiego. Koronacja Karola Wielkiego w 800 r. na cesarza rzymskiego przez papieża była próbą odtworzenia Imperium Rzymskiego.
b)Kogo sobie podporządkował ?
Karol Wielki podporządkował sobie Marchię Hiszpańską po rzekę Ebro (Półwysep Pirenejski), na wschodzie znaczne obszary Germanii (podbił i schrystianizował Sasów oraz umocnił władzę w Bawarii), objął wpływami słowiańskich sąsiadów, zniszczył państwo Awarów, na południu po pokonaniu Longobardów i odparciu pretensji Bizancjum Królestwo Italii (północne i środkowe Włochy) włączone zostały do domeny karolińskiej
c)Jak umocnił swoje państwo ?
Za panowania Karola Wielkiego został znacznie rozbudowany i scentralizowany aparat państwowy, rozwinięto również ideę państwa chrześcijańskiego, co miało wpływ na losy polityczne Europy. Przeprowadzona została reforma sądownictwa, która zmierzała do ograniczenia władzy sądowej hrabiego i uczynienia z sędziego funkcjonariusza publicznego (królewskiego) oraz reforma monetarna wprowadzająca srebrnego denara i stałe relacje między jednostkami (12 denarów = 1 sold, 20 soldów = 1 funt). Uporządkowano model oświaty i system szkolnictwa. Upowszechnił się typ gospodarki wiejskiej, czyli były to początki systemu feudalnego.
d)Co to były MARCHIE i HRABSTWA ?
marchia - okręg pograniczny, na czele którego stał margrabia mający specjalne uprawnienia wojskowe. Zadaniem margrabiego była obrona i poszerzanie granic państwa.
hrabstwo - okręg administracyjny, na czele którego stał hrabia. Hrabia sprawował sądy, wykonywał polecenia królewskie oraz zwoływał ludzi pod broń.
e)Jakie powstało państwo kościelne ?
Państwo Kościelne, państwo ze stolicą w Rzymie, istniejące w latach 756-1870 w centralnej części Półwyspu Apenińskiego. Powstało po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego i opanowaniu większości Półwyspu przez barbarzyńców.
Faktycznymi władcami Rzymu i środkowej Italii stali się papieże, skupiający w swym ręku władzę kościelną i świecką. Niepokojeni przez barbarzyńców, szukali pomocy u władców frankijskich: o pomoc przeciwko Longobardom zwrócił się papież Stefan II do króla Pepina Małego, który w kolejnych wyprawach 754 i 756 pokonał Longobardów, a odebrany barbarzyńcom egzarchat raweński i Pentapolis przekazał we władanie papieżowi, mimo sprzeciwów cesarzy bizantyjskich. Ziemie te dały początek Państwu Kościelnemu, którego władcami byli kolejni biskupi Rzymu.

2. Renesans karoliński to okres rozwoju kultury zachodnioeuropejskiej, to ożywienie i podniesienie poziomu kulturalnego podjęte przez otoczenie cesarza Karola Wielkiego na przełomie VIII i IX wieku:
- reforma szkół klasztornych
- nowe szkoły katedralne
- założenie szkoły pałacowej dla dworzan
- przepisywanie ksiąg
- powrót do łaciny
- budowle na planie ośmiokąta wpisanego w koło
10 3 10