Odpowiedzi

2010-01-31T16:52:16+01:00
- cnoty rzymskie (3) - męstwo, waleczność, wierność
-barbarzyncy- ludzie dzicy, pierwotni, okrutni, niezdecydowani, nieznający kultury europejskiej;
-pax romana - określenie stanu pokoju który panował wewnątrz i na zewnątrz państwa; hasło polityczne w czasie wojen domowych
-namiestnik rzymski-urzędnik, którego zadaniem było dopilnować aby do Rzymu spływały należne podatki i daniny z prowincji
-niewolnictwo jest to zjawisko społeczne, które polega na tym że niewolnicy stanowią przedmiot własności innych osób, którzy nimi zarządzają
-plebeliusz, patryciusze (byli oni najważniejszymi urzędnikami, dowodzili armią; zwoływali oni zgromadzenie ludowe i senat; prowadzili politykę zagraniczną, natomiast w czasie wojny powoływani byli na dyktatorów); patrycjusze- była to grupa społeczna posiadająca majątek inaczej arystokracja, posiadająca dostęp do najważniejszych urzędów; plebeliusze-pozostała część społeczeństwa; grupa która była zróżnicowana majątkowo
-cesarstwo
-teologia- nauka, która zajmuje się badaniem natury boskiej oraz stosunkami, jakie zachodzą pomiędzy istotą boską a światem, uwzględniając przede wszystkim relacji między istotą boską a ludźmi
-męczennicy- osoby, które zginęły lub cierpiały w obronie swoich wierzeń lub przekonań
-Ojcowie kościoła- we wczesnym chrześcijaństwie byli to pisarze i teologowie
1 5 1