1.Uzupełnij zdania,korzystając z poniższych pojęć.
gametofit,sporofit,rodnia,plemnia.

a]Pokoleniem samożywnym jest ...................
b]Pokoleniem rozmnażającym się bezpłciowo jest ..........
c]Na szczycie gametofitu męskiego powstają .....
d]Zarodnia powstaje na szczycie .....

2.Zdania prawdziwe -P
Zdania Fałszywe - F

a]Organami mszaków są liście łodygi i korzenie.
b]Chwytniki przytwierdzają gametofit do podłoża.
c]Mszaki pobierają wodę za pomocą chwytników.
d]Sporofitmszaków ma postać ulistnionej łodyżki.
e]Zygot jest wynikiem zapłodnienia.
f]Na szczycie sporofitu powstają rodnie i plemnie.
g]Mszaki są roślinami wodnymi.

3.Wyjaśnij,w jaki sposób torfowce magazynują dużą ilość wody.

3

Odpowiedzi

2010-01-31T16:28:42+01:00
1.sporofit
2.sporofit
3.plemnia
4.gametofitu

2)
1f
2p
3p
4f
5p
6f
f

na pewno dobrze, powodzenia
22 2 22
2010-01-31T16:33:07+01:00
1. a]Pokoleniem samożywnym jest sporofit
b]Pokoleniem rozmnażającym się bezpłciowo jest sporofit
c]Na szczycie gametofitu męskiego powstają plemnie
d]Zarodnia powstaje na szczycie gametofitu

2. a]Organami mszaków są liście łodygi i korzenie. F
b]Chwytniki przytwierdzają gametofit do podłoża. P
c]Mszaki pobierają wodę za pomocą chwytników. F
d]Sporofit mszaków ma postać ulistnionej łodyżki. F
e]Zygota jest wynikiem zapłodnienia. P
f]Na szczycie sporofitu powstają rodnie i plemnie. P
g]Mszaki są roślinami wodnymi. F

3. Zdolność ta jest związana z budową liści i łodyżek torfowca.Są one zbudowane z dwóch rodzajów komórek:martwych i żywych.W drobnych żywych komórkach zachodzi proces fotosyntezy,natomiast duże martwe komorki służą do gromadzenia wody.

No i to na tyle.
34 2 34
2010-01-31T16:44:45+01:00
1. Pokoleniem samożywnym jest gemofit.
Pokoleniem rozmnażającym się bezpłciowo jest sporofit.
Na szczycie gametofitu męskiego powstają plemnia.
Zarodnia powstaje na szczycie rodnia.

2. P Organami mszaków są liście łodygi i korzenie.
P Chwytniki przytwierdzają gametofit do podłoża.
F Mszaki pobierają wodę za pomocą chwytników.
F Sporofitmszaków ma postać ulistnionej łodyżki.
P Zygot jest wynikiem zapłodnienia.
F Na szczycie sporofitu powstają rodnie i plemnie.
F Mszaki są roślinami wodnymi.

32 2 32