Z1
Uzupełni

4x⁴y⁵=⅓x²y(..........)

z2

Zapisz pole figury w postaci uporządkowanego jednomianu

⅓x
0.5y
⅓x
0.5y

z3

Zapisz siedmiowyrazową sumę algebraiczną , którą po redukcji przyjmie postać x³ + 3xy

z4

Zapisz wyrażenie algebraiczne zawierające co najmniej jedną literę , które zawsze ma wartość dodtatnią

z5

Jaką sume algebraiczną należy dodtać do sumy 3y² - 4y + 5 , aby otrzymać wyrażenie y ?

z6

Podaj obwód prostokąta o polu równym 10xy + 5x² , jesi jeden bok ma długość 5x .





Proszę o obliczenia :)
Za 1 odpowiedz z obliczeniami daje najlepszą odpowiedz :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T16:35:34+01:00
Zad1
w nawiasie ma byc 12x²y⁴
zad2
rozumiem że to długości boków, zatem skoro to prostokąt to
⅓x *0.5y =⅓x*1/2y=1/6 *xy
zad3
x³ + 3xy = xy -x³-x+3x+2xy-2x+2x³
zad4
(x+y)² <- jak sie cos podnosi do kwadratu to zawsze jest dodatnie
zad5
y= 3y² - 4y + 5 +(-3y²+5y-5)
zad6
10xy + 5x² pole prostokąta
jeden bok 5x
5x(2y+x) Obwód = 2*5x+2*(2y+x)=10x+4y+2x=12x+4y
6 3 6
2010-01-31T18:27:03+01:00
1)12x²y⁴

2)1/3x*0.5y=1/6xy

3)xy +3x+xy-3x+3x³+xy-2x³

4)|x+1| wartosc bezwzgledna zawsze jest dodatnia

5)-3y²+5y-5

6)P=a*b
10xy + 5x²=5x*b
b=2y+x

Ob=2a+2b
Ob=10x+4y+2x=12x+4y
2 3 2