1)Wafel o ksztalcie jednej trzeciej kola o promieniu 9 cm zwinieto w rozek i napelniono lodami. oblicz jaka jest srednia okregu, ktory stworzyl brzeg tego wafla?
2) Kat rozwarcia stozka ma miare 60* a tworzaca tego stozka jest rowna 10 cm. oblicz objetosc i pole powirzchni calkowitej tego stozka.

1

Odpowiedzi

2010-02-01T16:36:30+01:00
1) α= 1/3 x 360* =120*
r=9cm
L=απr/180*
L=120* x 3,14 x 9 / 180* ≈ 18,84 <- obwod okregu tworzacego gore stozka
2πr=18,84 /:π
2r=18,84/3,14
2r≈6cm
odp. srednica ma dlugosc 6cm
2) α=60*
l=10cm
z własności trojkata 30,60,90 stopni:
2a=10cm
a=5cm =r
h=a√3
h=5√3

V=1/3 x Pp x h
V= 1/3 x 25π x 5√3 = 131√3
P=πr2 + πrl
P= 25π + 50π = 75π = 235,5