Odpowiedzi

2010-01-31T16:41:48+01:00

Katolicyzm – największa grupa wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół rzymskokatolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.

Sobór - świątynia prawosławna, katedra, bazylika.

Papież- jest głową Kościoła rzymskokatolickiego i katolickich Kościołów wschodnich. Godność papieża jest dożywotnia, możliwe jest jednak dobrowolne

Heretycy- bezbożnicy

Teologia - dyscyplina zajmująca się badaniem natury boskiej oraz stosunkami, jakie zachodzą pomiędzy istotą boską a światem, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między istotą boską a ludźmi. Etymologicznie teologia oznacza naukę (racjonalny dyskurs) dotyczącą Boga.

Teologia zakłada prawdziwość wierzeń religijnych, co odróżnia ją od filozofii religii, która nie zakłada ich prawdziwości.
1 4 1
2010-01-31T16:42:00+01:00
Papież jest to głowa kościoła rzymskokatolickiego
sobór - jest to zgromadzenie wszystkich Biskupów pod przewodnictwem papieża.
teologia jest to nauka o Bogu
heretycy to ludzie, którzy opuścili kościoł katolicki na rzezc innej religii.
1 4 1
  • depp
  • Rozwiązujący
2010-01-31T16:46:18+01:00
*katolicyzm - treść nauczania Kościoła katolickiego, całość przyjętych w nim zasad odnoszących się do wiary, moralności, życia religijnego i funkcjonowania Kościoła, a także sam Kościół katolicki jako społeczność widzialna.
*sobór - to uroczyste zgromadzenie Kolegium Biskupów i innych przedstawicieli Kościoła obradujące wraz i pod przewodnictwem biskupa Rzymu lub jego przedstawiciela - legata. Obrady soboru dotyczą ważnych zagadnień Kościoła, a zwłaszcza jego jedności w sprawach dogmatycznych i organizacyjnych.
* heretycy - zwolennicy herezji, poglądów relig. uznanych za błędne przez Kościół panujący, sprzecznych z powszechnie uznanymi
*papież - to biskup i patriarcha Rzymu, obecnie głowa Kościoła rzymskokatolickiego, katolickich Kościołów wschodnich oraz Watykanu. Reprezentuje w Kościele najwyższą władzę prawodawczą i sądowniczą, wykonywaną bezpośrednio lub przez organy papiestwa.
*teologia - część doktryny religijnej zajmująca się określeniem natury Boga (lub bogów) oraz jego stosunku do świata i człowieka.
1 5 1