Uzupełnij zdania za pomocą dopełniacza saksońskiego.Wykorzystaj podane wyrażenia (pamiętaj, aby nadać im właściwą kolejność).

1.You should clean..............(the cats basket)
2............ (fur my cat) is black and shiny.
3.My grandmother used to fight for..........(rights women).
4.............(wife brother) is black and shiny.
5.Excuse ,e, can you tell me where ............ (the boys changing room) is?
6.Did you hear...........(speech the president) last night?

1

Odpowiedzi

2010-01-31T16:45:43+01:00
1 the basket of cat
2 mu cat's fur
3 womens rights
4 My brother's wife
5 the changing room of boys
6 president's speach
Nie wiem o co chodzi w 4, ale z nawiasu to tak wychodzi jak napisałem.