Odpowiedzi

2010-01-31T18:10:16+01:00
* Biografia Chemiczki Wszechczasów.
* Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie.
* Gimnazjum ukończyła ze złotym medalem w 1883.
* W latach 1884-1891 była nauczycielką domową.
* W 1891 wyjechała do Paryża na Uniwersytet.
* W 1893 uzyskała licencjat nauk fizycznych.
* W 1894 uzyskała licencjat nauk matematycznych.
* W 1895 po�lubiła swoją miłość - Piotra Curie.
* Nagroda Nobla z fizyki w 1903 r. za odkrycie polonu i radu (razem z nią nagrodę uzyskali: Piotr Curie i Henri Becquerel).
* 19 kwietnia zmarł w wypadku Piotr Curie.
* Druga nagroda Nobla, w 1911 r. z dziedziny chemii za wyodrębnienie w stanie czystym preparatów radu oraz radu w stanie metalicznym.
* Maria zmarła 4 lipca 1934 na skutek choroby spowodowanej długoletnią pracą ze związkami promieniotwórczymi.
* Informacje na podstawie broszury Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie przy ul. Freta 16.


Krótko, ale na temat ;)