Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T17:15:50+01:00
Zad 1
a√3/2 - wysokość w trójmącie równobocznym
h1 - wysokość w trójkącie ABS = 4√3/2 = 2√3
h2 - wysokość trójkąta DSC = 6√3/2 = 3√3
h3 - wysokość trójkąta DCE = 6√3/2 = 3√3
H - odległość E od AB = h1 + h2 + h3 = 2√3 + 3√3 + 3√3 = 8√3
zad 2
h - wysokość trapezu
h/4 = sin60°
h = 4sin60° = 4 razy √3/2 = 2√3 cm
AD - odcinek od wierzcholka A do punktu przecięcia dłuższej podstawy przez wysokość
AD/4 = cos60°
AD = 4cos60° = 4 razy 1/2 = 2 cm
DC - krótsza podstawa = 10 - 2razy AD = 10 - 4 = 6 cm
P - pole trapezu = (a + b)h/2 = (10 + 6)2√3/2 = 16√3 cm²