Odpowiedzi

2010-01-31T17:28:07+01:00
Wszystkich jonów, czy jonów magnezowych? jeżeli jonów magnezowych to(masa molowa magnezu = 24g.mol):
n - ilośc moli jomnów magnezu= 4,8/24=0,2mole
v - objętość roztworu = 0,5 dm3
wzór na stężenie molowe=n/v czyli c= 0,2/0,5 = 0,4mol/dm3

Wszystkich jonów:
Mg(HCO3)2 --> Mg2+ +2 HCO3- czyli joów 3 razy więcej niz cząsteczek
ilosc moli jonów Mg liczyliśmy wyszło 0,2 mola to wszystkich jonów jak wynika z reakcji dyzsocjacji 3x0,2mola=0,6mola.
stężenie c= n/v czyli 0,6/0,5= 1,2mola/dm3
68 1 68