Oblicz:wytłumaczywszy przykłady?
1.Dodawanie i odejmowanie wyrażeń algebraicznych.
a) (4a+5b)+(5a-7b+1)=?
b) (4x+5y)-(3x-o,5y)=?
2.Mnożenie sumy algebraicznych przez jednomian.
a) -5(x-y+2z)=?
b) (a do м-3a²)×a do n=?
3.Mnożenie sum algebraicznych.
a) (a-2) (a+5)=?
b) ½(2a²+4b) (a+b)=?
c) (√3+√2) (√8-√3)=?
4.Kwadrat sumy dwóch wyrażeń.
a) (x+1)²=?
b) (x-1)²=?
Dam naj.odp.!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-01-31T17:21:49+01:00
1.a)4a+5b+5a-7b+1=9a-2b+1
b)4x+5y-3x+0,5y=x+5,5y
2.a)-5x+5y-10z
b)nie rozumiem
3.a)a²+5a-2a-10
b)(a²+2b)(a+b)=a³+a²b+2ab+2b²
c)√24-√9+√16-√6=2√6-3+4-√6
4.a) (x+1)²=x²+2x+1
b) (x-1)²=x²+2x-1
2010-01-31T17:30:52+01:00
1.
a)(4a+5b)+(5a-7b+1)=4a+5b+5a-7b+1=9a-2b+1
b)(4x+5y)-(3x-0,5y)=4x+5y-3x+0,5y=x+5,5y
2.
a)-5(x-y+2z)=-5x+5y-10z
3.
a)(a-2)(a+5)=a2+5a-2a-10=a2+3a-10
b)1/2(2a2+4b)(a+b)=(a2+2b)(a+b)=a3+a[kwadrat]b+2ab+2b2
c)(/3+/2)(/8-/3)=/24-3+/16-/6=2/6-3+4-/6=/6+1
4.(wzory skróconego mnożenia
(a-b)2=a2-2ab+b2
(a+b)2=a2+2ab+b2
a)(x+1)2=x2+2x+1
b) (x-1)2=x2-2x+1