UWAGA! TO NA JUTRO!!!
1.Co to jest granica wiecznych śniegów?
2.Na jakich wysokościach występuje w różnych szerokościach geograficznych?
3.Dlaczego te wysokości są zmienne?
4.Podaj przykłady ciepłych i zimnych prądów morskich oraz ich wpływ na klimat.

Dam naj...;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T17:33:37+01:00
1. Granica wiecznych śniegów - wysokość, powyżej której utrzymuje się stała pokrywa śnieżna i mogą tworzyć się lodowce.
2. Wysokość, na której przebiega ta granica jest zróżnicowana: na terenach polarnych sięga ok. 200–1000 m n.p.m., na Grenlandii i Antarktydzie schodzi do poziomu morza; w strefie umiarkowanej występuje na wysokości ok. 800–3200 m n.p.m., w strefie zwrotnikowej 5000–6000 m n.p.m., zaś na równiku obniża się wskutek zwiększonych opadów do ok. 4500–5000 m n.p.m.
W Tatrach linia ta przebiega na wysokości ok. 2300 m n.p.m., jednak na tej wysokości wierzchołki są zbyt strome i poszarpane, by mogły się na nich wykształcić lodowce. Inną przyczyną niewystępowania w Tatrach wiecznego śniegu jest niesprzyjający klimat.
3. Położenie granicy wiecznego śniegu zależy głównie od czynników:
klimatycznych, zwłaszcza średniej temperatury lata i ilości opadów atmosferycznych (klimatyczna granica wiecznego śniegu),
pogodowych (sezonowa granica wiecznego śniegu)
geomorfologicznych: rzeźba terenu, nachylenie, ekspozycja itp. (orograficzna granica wiecznego śniegu).
4. zimne prądy morskie wpływają na obniżenie rocznych sum opadów., w konsekwencji np. tworzą się pustynie
ciepłe prądy morskie wpływają na zwiększenie rocznych sum opadów
2 4 2