Odpowiedzi

2010-01-31T17:51:47+01:00
Siemowit IX-X wieku dynastia Piastów
Lestek X wiek dynastia Piastów
Siemomysł X wiek dynastia Piastów
Mieszko I ok 960 - 992 dynastia Piastów
Bolesław I Chrobry 992-1025 dynastia Piastów
Mieszko II Lambert 1025-1031 dynastia Piastów
Bezprym 1031-1032 dynastia Piastów
Mieszko II Lambert 1032-1034 dynastia Piastów
Kazimierz I Odnowiciel 1034-1058 dynastia Piastów
Bolesław II Szczodry 1058-1079 dynastia Piastów
Władysław I Herman 1079-1102 dynastia Piastów
Zbigniew 1102-1107 dynastia Piastów
Bolesław III Krzywousty 1107-1138 dynastia Piastów
Władysław II Wygnaniec 1138-1146 dynastia Piastów
Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173 dynastia Piastów
Mieszko III Stary 1173-1177 dynastia Piastów
Kazimierz II Sprawiedliwy 1177-1191 dynastia Piastów
Mieszko III Stary 1191 dynastia Piastów
Kazimierz II Sprawiedliwy 1191-1194 dynastia Piastów
Leszek Biały 1194-1198 dynastia Piastów
Mieszko III Stary 1198-1199 dynastia Piastów
Leszek Biały 1199 dynastia Piastów
Mieszko III Stary 1199-1202 dynastia Piastów
Władysław III Laskonogi 1202 dynastia Piastów
Leszek Biały 1202-1210 dynastia Piastów
Mieszko I Plątonogi 1210-1211 dynastia Piastów
Leszek Biały 1211-1227 dynastia Piastów
Władysław III Laskonogi 1227-1229 dynastia Piastów
Konrad I Mazowiecki 1229-1232 dynastia Piastów
Henryk I Brodaty 1232-1238 dynastia Piastów
Henryk II Pobożny 1238-1241 dynastia Piastów
Bolesław II Rogatka 1241 dynastia Piastów
Konrad I Mazowiecki 1241-1243 dynastia Piastów
Bolesław V Wstydliwy 1243-1279 dynastia Piastów
Leszek Czarny 1279-1288 dynastia Piastów
Henryk IV Prawy 1288-1290 dynastia Piastów
Przemysł II 1290-1291 dynastia Piastów

Wacław II 1291-1305 Przemyślidzi
Wacław III 1305-1306 Przemyślidzi

Władysław I Łokietek 1306-1320 dynastia Piastów
Władysław I Łokietek 1320-1333 dynastia Piastów
Kazimierz III Wielki 1333-1370 dynastia Piastów

Ludwik Węgierski 1370-1382 Andegawenowie
Jadwiga Andegaweńska 1384-1399 Andegawenowie

Władysław II Jagiełło 1386-1434 Jagiellonowie
Władysław III Warneńczyk 1434-1444 Jagiellonowie
Kazimierz IV Jagiellończyk 1447-1492 Jagiellonowie
Jan I Olbracht 1492-1501 Jagiellonowie
Aleksander Jagiellończyk 1501-1506 Jagiellonowie
Zygmunt I Stary 1506-1548 Jagiellonowie
Zygmunt II August 1548-1572 Jagiellonowie

Henryk Walezy 1573-1575 Władca elekcyjny
Stefan Batory 1576-1586 Władca elekcyjny
Zygmunt III Waza 1587-1632 Władca elekcyjny
Władysław IV Waza 1632-1648 Władca elekcyjny
Jan II Kazimierz 1648-1668 Władca elekcyjny
Michał Korybut Wiśniowiecki 1669-1673 Władca elekcyjny
Jan III Sobieski 1674-1696 Władca elekcyjny
August II Mocny 1697-1706 Władca elekcyjny
Stanisław Leszczyński 1706-1709 Władca elekcyjny
August II Mocny 1709-1733 Władca elekcyjny
Stanisław Leszczyński 1733-1736 Władca elekcyjny
August III Sas 1733-1763 Władca elekcyjny
Stanisław August Poniatowski 1764-1795 Władca elekcyjny

Aleksander I Romanow 1815-1825 dynastia Romanowów
Mikołaj I Romanow 1825-1831 dynastia Romanowów
2010-01-31T18:12:59+01:00
Mieszko I - Piast- 960-992
Bolesław Chrobry- Piast- 992-1025
Mieszko II Lambert- Piast- 1025-1034
Bezprym - Piast- 1031-1032
Kazimierz I Odnowiciel- Piast- 1034-1058
Bolesław II Szczodry - Piast- - 1058-1079
Władysław II Herman- Piast-1079-1102
Zbigniew oraz Bolesław Krzywousty- Piastowie- 1102-1138
Władysław II Wygnaniec -Piast- 1138-1146
Bolesław IV Kędzierzawy- Piast- 1146-1173
Mieszko III Stary- Piast- 1173-1177
Kazimierz II Sprawiedliwy- Piast-1177-1194
Leszek Biały i Mieszko IIi Stary- Piastowie- 1194-1202
Władysław IIi Laskonogi- Piast- 1202-1206
Leeszek Biały-Piast-1202-1210
Mieszko Plątonogi-Piast-1210-1211
Leszek Biały- Piast-1211-1227
Władysław IIi laskonogi-Piast-1228-1231
KOnrad Mazowiecki-Piast-1229
Kenryk Brodaty-Piast-1231-1238
Henryk Pobożny-Piast-1238-1241
KOnrad Mazowiecki-Piast-1241-1243
Bolesław V Wstydliwy- Piast- 1243-1279
Leszek Czarny- Piast-1279-1288
Henryk Prawy-Piast-1288-1290
Przemysl II-Piast-1290-1291
Wacław II- Piast-1291-1305
Wacław III- Piast-1305-1306
Władysław Łokietek-Piast-1306-1333
Kazimierz Wielki-Piast-1333-1370

Ludwik Węgierski-Andegawen-1370-1382
Jadwiga-Andegawenka-1384-1399

Wladyslaw Jagiello- Jagiellon- 1386-1434]
Wladyslaw Warnenczyk-Jagiellon-1434-1444
Kazimierz Jagiellonczyk-Jagiellon-1447-1492
Jan Olbracht-jagiellon-1492-1501
Aleksander Jagiellonczyk-Jagiellon-1501-1506
Zygmunt Stary-Jagiellon-1506-1548
Zygmunt August-Jagiellon-1548-1572

Henryk Walezy-elekcyjny-1573-1575
Stefan Batory-elekcyjny-1576-1586
Zygmunt Iii waza- elekcyjny-1587-1632
Wladyslaw iv Waza-elekcyjny-1632-1648
Jan kazimierz Waza-elekcyjny-1648-1668
Michał Korybut Wiśniowiecki-elekcyjny-1669-1673
Jan Iii Sobieski-elekcyjny-1674-1696
August Mocny Sas-elekcyjny1697-1706
Stanisalw Leszczynski-elekcyjny-1704-1709
Augut Mocny Sas-elekcyjny-1709-1733
Stanislaw Leszczynski-elekcyjny-1733-1736
August III Mocny Sas-elekcyjny-1733-1763
Stanislaw August POniatowski-elekcyjny-1764-1795