Complete the sentences about yourfself . Use the pat simple and the present perfect .

Przykład : Whaen I was six I had swimming lessons every Tuesday after school .

1. In the last five years I ....................................................................................................
2. All my life I ......................................................................................................................
3. Last year I .....................................................................................................................
4. When I was younger I .................................................................................................
5. In 2004 I .........................................................................................................................
6. I .......... always ..............................................................................................................


Prosze o pomoc ! Odpowiedzi oczywiście wynagrodzę ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T17:59:57+01:00
1. In the last five years I have met a lot of wonderful people.
W przeciągu ostatnich pięciu lat poznałam mnóstwo cudownych ludzi.

2. All my life I have helped other people.
Całe moje życie pomagałam innym ludziom.

3.Last year I had the best holiday in my llife.
W zeszłym roku miałam najlepsze wakacje w moim życiu.

4.When I was younger I had my favourite toy - teddy bear.
Kiedy byłam młodsza, miałam swoją ulubioną zabawkę - pluszowego misia.

5.In 2004 I was in a ZOO first time.
W 2004 roku byłam po raz pierwszy z ZOO.

6. I have always helped my mum with housework.
Zawsze pomagałam mojej mamie w pracach w domu.
1 5 1