Kamień o masie 1 kg spada z urwiska o wysokości 15 m . przyjmij że siła oporu ruchu ma 0 wartość.

a ) jakim ruchem porusza sie kamień?
b) oblicz czas spadania tego kamienia .
c ) oblicz wartość siły wypadkowej działającej na kamień w trakcie spadania .

prosze o rozwiązanie .

2

Odpowiedzi

2010-01-31T17:23:00+01:00
Niech h=15m, g=10m/s2
Kamień porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.
Korzystamy ze wzoru
h=g(t^2)/2
Mnożymy obie strony przez 2
2h=g(t^2)
t^2=2h/g
t=p(2h/g)
t=p(2*15/10)=(w przybliżeniu) 1,73s

Kamień spadał około 1,73s.
2010-01-31T17:50:53+01:00
A) kamień porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, przyspieszenie a jest równe przyspieszeniu ziemskiemu g ≈ 10 m/s²

b) S = 1/2 at²
S = 15m
a = g ≈ 10m/s²

2S = at²
t² = (2S/g)
t = √(2S/g) = √(2*15/10) = √3 ≈ 1,73205s

c) F = m*g = 1kg * 10m/s² = 10N