Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-05T19:20:05+02:00
Główna bohaterka popadła w nierozwiązywalny konflikt między prawem boskim a prawem stanowionym przez człowieka. Jest to konflikt tragiczny, bowiem każde rozwiązanie, każdy krok, na jaki zdecyduje się Antygona, musi ją doprowadzić do nieuchronnej klęski. Tytułowa bohaterka tragedii Sofoklesa stoi przed koniecznością dokonania wyboru, ale wybrać może między sprzeniewierzeeniem się prawu boskiemu (nakazującemu pogrzebanie zwłok brata) a złamaniem prawa ludzkiego ( wydany przez Kreona zakaz grzebania ciała Polinejklesa). Antygona, kierując się w swym postępowaniu nakazem religijnym, postanawia pogrzebać zwłoki swojego brata, za co spotyka ją kara śmierci. Jednak król Kreon zwycięża tylko pozornie, moralnie triumfuje (już niejako ,,zza grobu") Antygona. Śmierć bohaterki pociąga za sobą cały szereg tragicznych wydarzeń: ginie Hajmon, narzeczony Antygony i syn Kreona, samobójstwo popełnia także Eurydyka, żona władcy Teb. Nieszczęścia te spadają na głowę Kreona, który nie dopuszczając do pochówku zmarłego Polinejklesa, złamał odwieczne prawo boże. Kreon postawił dobra państwa ponad dobro jednostki, za wszelką cenę starał się dbać o swój królewski autorytet, był w swym dążeniu do ukarania zdrajcy zdecydowany i bezwzględny. To wszystko nie mogło spodobać sie bogom, którzy dotkliwie go ukarali.