Odpowiedzi

2010-01-31T18:04:10+01:00
W przyrodzie:
-kształtowanie się ekosystemu lasu na wydmie:porosty,trawy wydmowe,rośliny o minimalnych wymaganiach glebowych,wrzosy i młode sosny,bór sosnowy.
-kształtowanie się lasu w miejscu dawnego jeziora
Ekosystemy naturalne:
-las
-jezioro -strefy jezior litoral,bental,profundal,pelagial
-morze i ocean strefy mórz i oceanów litoral,benatal,pelagial,epipelagial,batypelagial,abisal
Ekosystemy sztuczne:zostały stworzone przez człowieka i są przez niego pielęgnowane.Człowiek decyduje o ich składzie gatunkowym.
-pole uprawne
-sad
-las gospodarczy
-staw rybny
Niewiem czy oto chodzi?
4 4 4