1.Uzupelnij rownania reakcji spalania
a) 2C6H14 + 1902---> ............ + ............
b) ........+...........-----> 15CO2 +16H2O
C) ....... + 11O2 ---> 20C+........
d) .......+ 17 O2 --->20C+......
e) 2C17H36+..........-----> 34co+.......
F) .........+.........------> 9C + 10H2O


2.Wyjaśnij dlaczego:
a) na stacji benzynowej i w jej pobliżu zakazuje się palenia papierosów i używania otwartego ognia
b) płonącej benzyny nie można gasić wodą. Jakich substancji należy do tego celu użyc?


3. Masa cząsteczkowa pewnego alkinu wynosi 82u
a) podaj jego nazwę
b) Oblicz w jakim stosunkumasowym połączone są atomy pierwiastków w tym węglowodorze

4. Oblicz skład procentowy (% masowy) następujących związków chemicznych:

a) alkinu o 6 atomach wodoru w czasteczce

5.a) skład procentowy (%masowy) etenu
b) stosunek masowy pierw. w etenie

6. Uzupelnij rownania reakcji

a) ........ C2H4+........------> .... CO+......
b) ....... C2H4+.......------> ... C+.......
C) ........C2H4+........---> .... CO2+........
D) C2H4+CL2 --->.............
E) ......+..........------> CH2-CH2
I I
Br Br

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T18:58:10+01:00
1.Uzupelnij rownania reakcji spalania
a) 2C6H14 + 1902---> 12CO₂ + 14H₂O
b) C₁₅H₃₂+ 23O₂ ----> 15CO2 +16H2O
C) 2C₁₀H₂₂ + 11O2 ---> 20C+22H₂O
d) .......+ 17 O2 --->20C+......
e) 2C17H36+ 35O₂-----> 34CO+36H₂O
F) C₉H₂₀ + 5O₂------> 9C + 10H2O


-----------------------------------------------------------------------
2.Wyjaśnij dlaczego:
a) na stacji benzynowej i w jej pobliżu zakazuje się palenia papierosów i używania otwartego ognia - ponieważ benzyna jet mieszaniną różnych węglowodorów, które są łatwopalne.
b) płonącej benzyny nie można gasić wodą. Jakich substancji należy do tego celu użyc? - piasku lub piany gaśniczej.

-----------------------------------------------------------------------
3. Masa cząsteczkowa pewnego alkinu wynosi 82u
a) podaj jego nazwę
Ogólny wzór:
CnH₂n-₂
12n+(2n-2)=82
12n+2n-2=82
14n=84
n=6
Wzór: C₆H₁₀ - heksyn

--------------------------------
b) Oblicz w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w tym węglowodorze
C:H
6*12g:10*1g
72g:10g...../÷2g
36:5

-----------------------------------------------------------------------
4. Oblicz skład procentowy (% masowy) następujących związków chemicznych:
a) alkinu o 6 atomach wodoru w czasteczce
Wzór to:
C₆H₁₀
M=6*12 + 10*1= 72 + 10 = 82 g/mol

%C
82g---100%
72---x
x=87,8% (C)

%H=100%-87,8%=12,2%

-----------------------------------------------------------------------
5.a) skład procentowy (%masowy) etenu
M(C₂H₄)=2*12+4*1=24+4=28 g/mol

%C
100%----28g
x-------24g
x=85,7% (C)

%H=100%-85,7%=14,3%

--------------------------------
b) stosunek masowy pierw. w etenie
C:H
24g:4g .../×4g
6:1

-----------------------------------------------------------------------
6. Uzupelnij rownania reakcji

a) C2H4+ 2O₂------> 2CO+ 2H₂O
b) C2H4+ O₂.------> 2C+ 2H₂O
C) C2H4+ 3O₂.---> 2CO2+ 2H₂O
D) C2H4+Cl2 --->C₂H₄Cl₂
E) CH2=CH2+Br₂------> CH2-CH2
.............................I ....I
............................Br.. Br (zignoruj te kropki ;))

Pytania, wątpliwości? priv ;)
1 1 1