Podaj po jednym przykładzie oddziaływań pomiędzy strefami Ziemi wymienionymi poniżej.

a) oddziaływanie hydrosfery na litosferę
b) oddziaływanie atmosfery na hydrosferę.
c) odziaływanie atmostery na biosferę.
d) oddziaływanie litosfery na atmosfere.
e) oddziaływanie hydrosfery na biosferę.

3

Odpowiedzi

2010-01-31T17:39:46+01:00
A) abrazja
b) prądy morskie
c)tlen jest niezbędny do życia, a CO2 wykorzystują rośliny
d) erupcje wulkaniczne
e)woda niezbędna do życia
2010-01-31T17:41:57+01:00
A) np. Hydrosfera (woda) na Litosferę (gleba) – żłobienie gleby albo tworzenie rzek.
b) np. Atmosfera (powietrze) na Hydrosferę (woda) – parowanie albo falowanie wody.
c) np. Atmosfera (powietrze) na biosferę (zwierzęta) - organizmy żywe oddychają.
d) np. Litosfera (erupcje wulkaniczne) na atmosferę (powietrze) – w wyniku erupcji wulkanicznych wydzielają się do atmosfery olbrzymie ilości gazów i pyłów.
e) np. Hydrosfera (woda) na Biosferę (zwierzęta, rośliny) – woda jest niezbędnym czynnikiem do życia (biosfery) na Ziemi.
2010-01-31T17:42:03+01:00
A. kras
b. parowanie wody
c. wyładowania atmosferyczne
d. zwierzęta w litosferze oddychają powietrzem atmosferycznym
e. np. podtopienia


poprzednie rozwiązanie: http://www.sciaga.pl/tekst/42213-43-oddzialywanie_na_siebie_sfer