Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T17:45:52+01:00
POLITYKA RÓWNOWAGI polegała na zachowaniu równych stosunków z Rosją i Niemcami. Była to koncepcja Józefa Piłsudskiego. Należało więc dopilnować, aby Polska miała głos we wszystkicg decyzjach podejmowanych na arenie międzynarodowej oraz należało nie zgadzać się na układy z jedną stroną przeciwko drugiej. Pakty o nieagresji ze Związkiem Radzieckim (1932) i deklaracja o niestosowaniu przemocy we wzajemnych stosunkach z Niemcami (1934) były ukoronowaniem polityki równowagi.

mam nadzieję, że wystarczy
12 3 12