Odpowiedzi

2010-01-31T17:54:39+01:00
A)
KOH+H2S--> K2S+ H20 (zapis cząsteczkowy)
K+ + OH- + 2H+ + S2----> 2K+ + S 2- + H20 ( zapis jonowy)
OH- + 2H+ --->H20 ( jonowy skrócony)

2KOH + H2SO4= K2SO4+ 2H2O
2K+ + 2OH- + 2 H+ + SO4 2-= 2K+ + SO4 2- + 2H2O
2OH- + 2 H+=2H2O


3KOH + H3PO4=K3PO4+ 3H2O
3K+ + 3OH- + 3H+ + PO4 3- =3K+ + PO4 3- + 3H2O
3OH- + 3H+=3H2O

b)

2HCl= CaCl2+ 2H2O
Ca2+ + 2 OH- + 2H+ + 2Cl-= Ca2+ + 2 Cl- + 2H20
2 OH- + 2H+=2H20

Ca(OH)2+H2SO4=CaSO4 + 2H2O
Ca2+ + 2 OH- + 2H+ + So4 2-=Ca2+ + So4 2-+ 2H20
2 OH- + 2H+=2H20

Ca(OH)2 +2HNO3= Ca(NO3)2 + 2H2O
Ca2+ + 2 OH- + 2H+ +2NO3- = Ca2+ + 2NO3-+ 2H2O
2 OH- + 2H+=2H20
30 3 30
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T18:02:31+01:00
Wszystko masz w załączniku ;) Na pewno mam dobrze

Liczę na naj
17 3 17