1. Dla roztworu, którego pH wynosi 9 podaj:
a) stężenie kationów wodorowych
b) stężenie anionów wodorotlenkowych
c) odczyn
2. Dla roztworu, w którym stężenie kationów wodorowych wynosi 10(do) -7 mol/dm3 podaj:
a) pH
b) stężenie anionów wodorotlenkowych
c) odczyn
3. Dla roztworu, w którym stężenie anionów wodorotlenkowych wynosi 10(do) -9 mol/dm3 podaj:
a) stężenie kationów wodorowych
b) pH
c) odczyn

2

Odpowiedzi

2010-01-31T18:18:25+01:00
1.
a) 10(do) -9 mol/dm3
b) 10(do) -5 mol/dm3
c) zasadowy

2.
a) 7
b) 10(do) -7 mol/dm3
c) obojętny

3.
a) 10(do) -5 mol/dm3
b) 5
c) kwasowy
2010-01-31T18:18:45+01:00
1. a) pH= 9 to [H+]= 10(do) -9 b) [OH-]= 10(do) -5
bo pH +pOH = 14, a pH = -log[H+] a pOH= -log [OH-]
c) zasadowy bo stęzenie jonów OH- większe

2.a) pH = -log10(do)-7 = 7 b) pOH = 14-7 = 7, to [OH-] = 10(do)-7 c) obojetny bo stężenia H+ i OH- jednakowe

3.a) stęzenie [H+] = 10(do) -5 , bo pH + pOH = 14 czyli pOH = 9,
b) pH = -log10(do)-5= 5
c) odczyn kwasowy bo stęzenie jonów [H+] wieksze
1 5 1