1) Ekran Telewizora jest prostokątny, Jego wielkosc podaje sie długoscią przekątnej. Oblicz wielkosc ekranu telewizora "Rekord", którego ekran ma wymiary 44cm x 37cm.

2)Klomb ma kształt rombu o przekątnej 8m i 5m. Oblicz jego obwód z dokładnoscią do 10cm.

3) Oblicz obówd trój,ąta rownoramiennego ktorego pole wynosi 120cm², a wyskosc 15cm.

3

Odpowiedzi

2010-01-31T17:57:56+01:00
Zad.1]
d=przekatna
z pitagorasa:
d²=37²+44²
d²=1369+1936
d²=3305
d=√3305≈57,49cm
zad.2]
bok rombu tworzy z połówkami przekatnych Δ prostokatny
z pitagorasa obliczymy bok a

½d₁=2,5m
½d₂=4m

a²=2,5²+4²
a²=6,25+16
d²=22,25
d=√22,25≈4,719m

obwód=4a=4×4,719m=18,876m=1887,6cm≈1890cm
zad.3]
h=15cm
pole=½ah
120cm²=½×15a
a=120:7,5
a=16cm

z pitagorasa obliczam ramię c
c²=15²+8²
c²=225+64
c²=289
c=17cm
obwód trójkata wynosi:2×17cm+16cm=34+16=50cm
2010-01-31T17:58:24+01:00
1)Dane:

a=44cm

b=37cm

P= 44 * 37

P=1628 cm2

Odp.: Wielkość telewizora jest równa 1628 cm2

2)Dane:

d1=8m


d2=5m

P=8*5/2

P=20 m2


3) Tego nie wiem...
2010-01-31T18:02:39+01:00
1.Ob=2a+2b
Ob=2*44+2*37
Ob=88+74
Ob=162cm

2.P=a*h
P=8*5
P=40cm 2

a=40:4
a=10cmOb=4*a
Ob=4*10
Ob=40cm